Hướng Dẫn Tạo CHATBOT Menu Điều Hướng Khách hàng Trên Messenger

Chatbot menu là một menu nhỏ bên góc trái trên nền tảng messenger của facebook. nó giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hoặc truy cập vào tính năng của chatbot messenger.

Trên nền tảng của bot quảng cáo thì bạn cần truy cập vào "CHATBOT" -> "TẠO BOT"

Bạn Chọn "MENU CỐ ĐỊNH":

Tiếp Theo bạn chọn "Tạo menu" và làm theo hướng dẫn:

 

Liên Kết PID: Liên Kết đến 1 kịch bản mà bạn đã soạn sẵn (nếu chưa biết thì bạn có thể tham khảo tại đây)

Link url: Chèn link website

Sau đó bạn nhấn vào nút "xuất bản menu" như hình:

Read more...