Tag - nền tảng nhắn tin

Chatbot – công cụ giao tiếp chủ động với khách hàng

Chatbot gần đây đã trở nên khá phổ biến và ngày càng được nhiều doanh nghiệp (DN) sử dụng để giao tiếp chủ động với khách hàng, giúp DN có lợi thế phát triển trong thị trường đầy cạnh tranh. Dưới đây là những lợi ích quan trọng chatbot mang đến cho DN. Tiếp cận khách hàng qua nhiều kênh. Một nghiên cứu của Business Insider cho thấy khách hàng mong [...]