Hướng Dẫn Xin Quyền Subscription messaging để gửi tin nhắn hàng loạt

Đến hết 31/12/2018, tất cả Fanpage sẽ không được phép gửi tin nhắn hàng loạt thông qua các bên thứ 3 nếu như không đăng ký tính năng nhắn tin. Trước đây, các Fanpage sử dụng Botquangcao sẽ gửi được broadcast hàng loạt thông qua Botquangcao. Tuy nhiên, tất cả bot nếu muốn tiếp tục gửi broadcast phải tiến hành đăng ký thực hiện chuyển đổi ở cấp độ Fanpage [...]