Tag - auto trả lời comment

Hướng Dẫn Cài Đặt Auto trả Lời Comment

Nếu sở hữu một Fanpage Facebook để bán hàng online hoặc để sử dụng vào một mục đích nào đó mà bạn muốn. Khi đó nếu người người dùng hoặc khách hàng muốn bạn tư vấn, họ sẽ bình luận cho bạn trên Fanpage. Giả sử nếu bạn không có đủ thời gian để "trả lời" lại các comments này. Trong những trường hợp như thế, cách tốt nhất để [...]