4 lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng chiến lược marketing chatbot

4 lợi ích cụ thể của doanh nghiệp khi áp dụng chatbot vào chiến lược marketing tương tác với khách hàng trong thời 4.0. Ben Angel là tác giả có các tác phẩm bán chạy nhất về tiếp thị online trên thị trường Úc như: CLICK, Sleeping Your Way to The Top in Business, và Flee9-5. Đồng thời, Ben Angel còn là sáng lập benangle.co, trang web giảng dạy các doanh nhân trong [...]