Những lưu ý khi xây dựng kịch bản Chatbot Messenger