Hướng Dẫn Tạo Chatbot Phần 2

Tạo chuỗi kịch bản trả lời liên tiếp giúp bạn liên kết được các kịch bản với nhau theo sắp sếp  của bạn. Đối với việc này bạn nên vẽ hoặc lên 1 bản phác thảo trên giấy để tránh bị nhầm lẫn.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng sơ đồ để tạo chuỗi kịch bản trả lời liên tiếp (xem chi tiết tại đây).

Đầu tiên bạn truy cập mục “Quản lý kịch bản” và tạo 1 kịch bản mới:

Bước 2: Tiếp tục bấm vào nút tạo kịch bản mới.

Bước 3: Tại “id posback” bạn chọn là “Kịch Bản Con” và làm theo hướng dẫn như hình ở bên dưới.

Bạn chọn kịch bản mà bạn muốn liên kết (*2). Đây là tên kịch bản bạn đã gắn cho nút “Đăng Ký Dùng Thử” ở Kịch bản “Tìm hiểu thêm” trong  bản hướng dẫn phần 1.

Bước 4. Để Giao Diện Trả Lời là “trả lời nhanh” và điền nội dung trả lời và tôi tạo nút cho kịch bản này:

Ở đây tôi tạo 3 nút là nút “gói 1”, “gói 2”, “gói 3” và tôi sử dụng loại nút là “Gửi Lại”. Sau đó tôi gắn giá trị cho từng nút (*3). bạn có thể chọn kịch bản có sãn hoặc gắn giá trị mới bằng cách nhập văn bản vào ô trống rồi “nhấn enter”.

Ok. Đã xong và tôi lưu lại tôi tiếp tục tạo 1 kịch bản nữa  với loại “ID PostBack” là kịch bản con và tôi liên kết với kịch bản “Gói 1”. Tôi tiếp tục tạo nội dung và làm lại như bước 1.

Ngoài ra bạn có thể xem tại mục hiển “thị thư mục cây” trong phần cài đặt bot để nắm rõ kịch bản của mình hơn.<xem bài viết hướng đẫn tại đây>

Ảnh Thư Mục Cây ChatBOT:

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *